Quod Libet - ger er musik och skvaller från medeltid och renässans.Med tidstrogna instrument och sång framför vi
den musik som roade folk redan för 800 år sedan!
Ömsom vackert, ömsom obeskrivligt...

Vi i gruppen har musicerat tillsammans i mer än trettio år.
Vi underhåller på gator och torg, krogar och kyrkor.
Med tidig europeisk musik, berättelser och diktning ger
vi er inblick i människors vardag under en tid som
präglades av både nyfikenhet och livslust.

Vi träffar gärna en publik som är nyfiken på det främmande
och okända och som gillar vin, kärlek, sång och
musik från medeltid och renässans.